Suunnittelu
Turvallisuuden rakentaminen ja kehittäminen vaatii huolellista suunnittelua, jossa huomioidaan asiakkaan ja kohteen asettamat vaatimukset.

Vartiointi- ja asiakasyrityksen henkilöstö on keskeisessä roolissa turvallisuuden varmistamisessa. Oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen sekä oikeat toimintatavat tuovat itsevarmuutta vaikeiden tilanteiden varalle.

Rikosturvasuunnitelmat

Pelastussuunnitelmaan voidaan liittää erikseen asiakkaalle laadittu rikosturvasuunnitelma, jossa on huomioitu rikosturvallisuus laajemmin kuin pelastussuunnitelmassa.

Rikosturvasuunnitelmassa huomioidaan mm. yrityksen henkilöstön koulutustarve,tarvittava turvallisuustekniikka ja niiden käyttö sekä asiantuntijoiden hyödyntäminen yrityksen rikosturvallisuuden parantamisessa.

Suunnitelman tarkoituksena on parantaa henkilö- ja toimitilaturvallisuutta.

Tietoturvasuunnitelmat

Tietoturvasuunnitelma valmistetaan yrityksen tietojen eheyden, oikeellisuuden sekä käytettävyyden varmistamiseksi. Suunnitelmassa kartoitetaan riskejä, jotka voivat vaikeuttaa yrityksen eri muodoissa olevien tietojen käsittelyä.

Tietoturvallisuussuunnitelma on päivitettävä säännöllisin väliajoin sekä tarvittaessa. Suunnitelmaa tehtäessä suositellaan käyttämään apuna asiantuntijoita, joita löytyy turvallisuusalan yrityksistä.

Pelastussuunnitelmat

Lapin Turvapalvelut Oy valmistaa asiakkaalle lakisääteisen pelastussuunnitelman yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Lapinturvapalvelut Oy

Lapin Turvapalvelut Oy kykenee palvelemaan muitakin kuin perusvartiointia tarvitsevia yrityksiä ja organisaatioita — kaikkialla Suomessa. Kantavana ajatuksena on joustava ja asiakaslähtöinen palvelu. 

Yhteystiedot

 • Y-tunnus 1956762-1
 • Vaadintie 4
 • 96440 Rovaniemi
 • 040 8654018
 • info@lapinturvapalvelut.fi

Palvelut

 • Vartiointi
 • Koulutus
 • Konsultointi
 • Tekniikka
 • Suunnittelu
 • Lapinturvapalvelut Oy
Sulje